هلامن دالم ڤمبيناٴن

هلامن دالم ڤمبيناٴن. ساي بکس ڤلاجر ساءين س کومڤوتر د اونيۏرسيتي تيکنولوݢي مارا⹁ دان ساي ترليبت دالم ڤلباݢاي ڤنترجمهن تراوتماڽ اونتوق ڤرايسين برسومبر تربوک⹁ لاݢو اتاو ميديا بهاس جڤون. ساي جوݢ ڤنترجمه اوتام بهاس ملايو اونتوق Minetest⹁ سبواه ڤروجيک يڠ برعزم اونتوق ممبوات اينجين ڤرماءينن دان ڤرماءينن بوکسيل سروڤا سڤرتي Infiniminer⹁ يڠ توروت مڠينسڤيراسيکن Minecraft.

کرجا٢ ترجمهن

بندا لاين يڠ ساي بوات

سلاين درڤد منترجمه⹁ ساي جوݢ بوات ببراڤ بندا لاين سڤرتي منوليس کندوڠن اونتوق Minetest.

نق لبيه لاݢي؟

چوبا تيڠوق بلوݢ سايTwitterGitHub⹁ اتاو YouTube ساي.