ريڠکسن: سيلا هوبوڠي ساي جک اد سبارڠ ايسو

کناڤ نق هوبوڠي ساي؟

موڠکين اندا نق هوبوڠي ساي اونتوق

موڠکين ساي بوليه سلسايکن ايسو؟

برݢنتوڠ کڤد اڤ اندا بريتاهو سماس هوبوڠي ساي، ساي بوليه

باݢايمانا نق هوبوڠي ساي؟

اندا جوݢ بوليه مڠهوبوڠي ساي ملالوءي ميديا سوسيال، سيلا ليهت د سيني.

جک اندا لبيه ݢيمر چارا لاما، هانتر سورت ک کمڤوس ساي مڠݢوناکن علامت برايکوت. ﴿نومبور تيليفون تق ڤرلو توليس اونتوق سورت﴾

Muhammad Nur Hidayat (2017428054),
UniStorage, Lot 5, Bgn Parkir Bertingdi,
Universiti Teknologi MARA,
40450 Shah Alam, Selangor,
MALAYSIA.

ساي اد بورڠ معلومبالس؟

تيدق، کران لامن ويب ساي اياله لامن ويب ستاتيق دان بورڠ معلومبالس ممرلوکن ڤهڤ دان لاين-لاين يڠ تيدق بوليه دݢوناکن د لامن ويب ستاتيق، دان ساي تق نق تتڤکن “هلامن معلومبالس اونتوق لامن ويب ستاتيق” اڤ کبندا سموا تو. هانتر جل ايميل، سورت اتاو هوبوڠي ملالوءي ميديا سوسيال.

ميديا سوسيال

ساي بوليه دهوبوڠي ملالوءي اکاءون ميديا سوسيال برايکوت، دسوسون مڠيکوت کلاجوان بالس: